Med OK Plast foderkummer får du ”renoveret” det gamle foderbord, mindsker arbejdsbyrden samt opnår mere ro i stalden.

Landmand Niels Peter Gosvig driver kviehotellet Pedersminde med 270 dyr ved Skjern. Kvierne opdrætter han for en mælkeproducent i området. Udover dyrene på gården er der markdrift.

Valgte epoxyen fra

Da Niels Peter skulle have renoveret belægningen på det eksisterende foderbord, valgte han epoxyen fra og valgte OK Plast foderkummer i stedet for. I september 2016 købte Niels Peter derfor 100 stk. OK Plast foderkummer nr. 1300. Med plast foderkummerne installeret behøver han ikke længere et nyt slidlag til det gamle foderbord, da plast foderkummerne står ovenpå betonen. Og kvierne æder gerne af den nye rengøringsenlige plastbund.

To fluer med et smæk

Når køerne æder ved det traditionelle foderbord, som de også gjorde hos Niels Peter, vil de uvægerligt komme til at skubbe foderet væk. Er foderet først godt spredt på foderbordet, kan de ikke længere så nemt nå det. Det er baggrunden for, at landmanden flere gange dagligt skal ud og skubbe foder ind. Selv ved hyppige indskubninger vil der være perioder, hvor foderet ligge spredt på foderbordet og nogle køer vil ikke æde tilstrækkeligt.

Køerne skubberfoderet væk

Når køerne æder ved det traditionelle foderbord, som de også gjorde hos Niels Peter, vil de uvægerligt komme til at skubbe foderet væk. Er foderet først godt spredt på foderbordet, kan de ikke længere så nemt nå det. Det er baggrunden for, at landmanden flere gange dagligt skal ud og skubbe foder ind. Selv ved hyppige indskubninger vil der være perioder, hvor foderet ligge spredt på foderbordet og nogle køer vil ikke æde tilstrækkeligt.

Foderet er altid lige foran dyrene

Når plast kummerne først er installeret, kan køerne ikke længere skubbe foderet væk. Fremover vil der altid være foder indenfor dyrenes rækkevidde. På den måde sparer man de daglige indskubninger, og man har vished for, at dyrene altid har noget at æde.

Mere ro i stalden

Mangel på foder fører til øget konkurrence blandt dyrene, da der bliver kamp om at komme først til foderbordet. Med foderkummer er foderet altid indenfor rækkevidde, og det fører til mere ro i stalden. Dyrene farer ikke længere op for at komme først, når der bliver fodret eller skubbet ind.

Som alle vores plast staldprodukter er foderkumme nr. 1300 fremstillet af plastmateriale og hjælpestoffer, der alle er godkendt til fødevarebrug.

Spørg efter foderkummen hos din lokale maskinforretning.

Ønsker du flere nyheder som denne? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.