Om OK PLAST

Vores historie

OK PLAST er et specialfirma, der udelukkende udvikler og fremstiller artikler af plast til husdyr, herunder til hest og rytter, under varemærket young line.

Siden firmaets grundlæggelse i 1975 har det været vort mål til stadighed at finde frem til netop de produktløsninger, der bedst opfylder de krav, en moderne stald i dag stiller. Gennem intens forskning og i nært samarbejde med Statens jordbrugstekniske Forsøg har vi udviklet en helt specielt plastik til nutidens og fremtidens stalde.

Vores produkter er kendetegnet ved:

 • Høj og ensartet kvalitet

 • Lang holdbarhed

 • Fin finish og design

 • Hygiejnisk

 • Dyrevenlig

 • Let at montere og håndtere

 • UV stabiliseret

 • Råvarer opfylder krav mht. levnedsmiddelanvendelse

Gennemarbejdet produktudvikling

 • Grundlæggende får vi idéer til nye produkter på tre forskellige måder:
  • Via efterspørgsel fra vores grossister.
  • Via henvendelse fra en landmand.
  • Vi får selv idéen ud fra samtaler med kunder, landmænd, gårdbesøg og på messer etc.

 • Idéen diskuterer vi med vores netværk af kunder, landmænd, rådgivere, plastfolk for at få afdækket behov og ønsker.
  Samtidig går vi i gang med at skitsere idéen og efterfølgende udfærdiger vi den første 3D-tegning. Derefter tager vi yderligere dialog med vores netværk og folk uden for vores netværk.

 • Prototype fremstilles og afprøves hos landmand eller i hestestald for at verificere, at idéen virker efter hensigten. Når vi vurderer, at produktidéen er på plads, laves den endelige 3D-tegning og værktøjet til støbning af produktet bestilles.

 • Værktøjet leveres og efter prøvekørsel af værktøjet er produktet klar til at blive produceret og lanceret.

Som virksomhed følger vi retningslinjer for ansvarlighed og god praksis. Det drejer sig om vores forhold til medarbejdere, kunder, leverandører m.m.

For visse lande og produkter gælder der et eksportforbud jf. forordning (EU) nr. 36/2012. Efter gennemgang af forordningen kan vi bekræfte, at vores produkter ikke er omfattet af ovennævnte eksportforbud til de sanktionerede lande.

EU har desuden vedtaget finansielle sanktioner mod visse lande. Det drejer det sig om indefrysning rettet mod fx enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer i de berørte lande.

Ved kørsel i EU’s sanktionsdatabase sikrer vi os løbende kontrol med, at de enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, vi handler med, ikke optræder på EU’s indefrysningsliste.

Internationale løsninger

OK Plasts produkter finder i dag anvendelse i en lang række lande verden over. Udover det danske marked eksporteres OK Plasts produkter både til Europa, Nordamerika, Mellemøsten og Oceanien.

Produkterne anvendes fx til stalde på skibe. Et eksempel her på er det 1 meter lange specialdesignede foder-/vandtrug nr. 1000-01 til anvendelse på et ombygget containerskib, der skal fragte kvæg i Mellemøsten.

Hvad der startede som en produktion af fodertrug til det danske marked, har udviklet sig til et omfattende produktprogram, der sælges over det meste af verdenen.