Med hensyn til montagen af foderkummerne anbefales det, at foderkummerne monteres som vist på fotoet. Denne måde at montere foderkummerne på har flere fordele.

For det første fungerer stolperne som køreskinne, når der skal fodres med fuldfodervogne.
Derudover letter stolperne rengøringen af fodergangen langs foderkummerne.
Sluttelig støtter stolperne foderkummerne.

Montagen (montage vejledning kan fremsendes ved henvendelse)
– Køreskinne etableres ved at firkant stolper (17×17 cm) boltes ovenpå fodergangen
– Støttefod af plast monteres i hver ende som afslutning mellem stolpe og foderkumme
– Foderkummerne samles og placeres mellem køreskinnen og forværket

 

 

Fotos er fra Böschen Milch ved Bremen i Tyskland med 900 malkekøer og opfedning af kalvene. De installerede henover sommeren 2013 ca. 100 meter Feed-Slide foderkummer.