Halm til gylte og søer opfylder kravet gældende per 1. januar 2013 om, at dyrene skal have permanent adgang til et manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale. Kravet gør sig allerede gældende for slagtesvin og smågrise.

Fordelen ved halm er, at det er et naturligt materiale med et højt fiberindhold. Det bekommer således dyrene godt. Udfordringen ved halm er, at det kan være ganske arbejdskrævende at sikre søer og slagtesvin permanent adgang. Tildeles halmen direkte på gulvet, vil en stor del af halmen blive uspiselig og ende nede i gyllen, hvor den ingen gavn gør. Ved at vælge en halmhæk til søer og slagtesvin minimerer man spild. Derudover reduceres arbejdet med at sikre, at dyrene har permanent adgang.

Firmaet OK Plast i Horsens har udviklet en halmhæk til søer og slagtesvin, OK nr. 457-02. En halmhæk som er åben i ryggen og som har et godt rumindhold. Halmhækken er gennemtestet af soholder Holger Skjøtt, Uldum, og af slagtesvin producent Kaj Andreasen, Hovedgård, som begge hurtigt kunne se fordelene ved at tildele halm til dyrene. Produktet er nemt at arbejde med og udformningen giver et godt overblik over alle flader, og gør det lettere at rengøre indeni og under den. At halmhækken er åben bagtil gør, at den ikke skal afmonteres for rengøring af væggen.

– Halmhækken skal kun fyldes 2-3 gange om ugen og særligt derfor er jeg glad for at anvende den, fortæller soholder Holger Skøtt. Havde grisene tømt den hurtigere, ville det ikke være en gangbar løsning for ham.

Halmhækken er lavet af plast samt gitter af rustfrit stål. Hvis der er tale om meget fintsnittet halm, anbefaler OK Plast, at man anvender et opsamlingstrug eller et spjæld som begrænser den doserede mængde. Firmaet kan tilbyde begge dele. Halmhækken har en vægt på 8 kg.