Sammenlignet med mindre kalve stiger den tildelte fodermængde kraftigt hos slutkalve. Dyrene roder desuden mere med foderet, hvilket stiller større krav til udformningen for at minimere foderspild.

Vores eksisterende langtrug er udviklet til små- og mellemkalve. Men ved brug til slutkalve ville de skulle fyldes for hyppigt og medføre unødigt foderspild.

Vores nye stor-krybbe er lavet til slutkalve. Du kan her læse mere om den nye stor-krybbe.

En ophængt krybbe letter arbejdsgangen, når lågen skal åbnes og dyrene flyttes.

Landmand og rådgiver med i udviklingen af krybben

Den nye stor-krybbe er udviklet i samarbejde med slagtekalveproducent Bent Askholm, Hylke, og slagtekalverådgiver Mogens Larsen, Jelling, som begge efterlyste en stor og håndteringsvenlig ophængt krybbe til slutkalve.

Begge havde også fokus på, at krybben skulle være med til at reducere foderspild samt være nem at rengøre. Bent Askholm, driver sin gård i Hylke ved Skanderborg, opfeder 1.500-1.600 slagtekalve hvert år.

Slutkalvene går i fællesbokse med dybstrøelse og fodres med kraftfoder i langkrybber. Lågen til boksene er 3 meter lang.

Foder til hele natten

Hos Bent Askholm fyldes krybberne to gange i døgnet. En gang om morgenen og en gang sidst på eftermiddagen, hvor fodermængden skal række til næste morgen. Med vores nye stor-krybbe sikres, at kalvene ikke løber tør for foder i løbet af natten. For en optimal tilvækst skal kalvene have adgang til foder alle døgnets 24 timer.

De nysgerrige kalve spilder

De store kalve er ret nysgerrige, og når de æder, løfter de gerne hovedet for at følge med i, hvad der foregår. Herved kommer de til at skubbe foder op over krybbens kant. Ligeledes taber de foder, medens de gumler. Er krybben for lav eller for smal, ender foderret på fodergangen, hvor det ikke gavner ret meget.

Med den nye krybbe minimerer vi foderspildet og rammer plet mht. rumindhold

Vores nye stor-krybbe er kendetegnet ved et stort rumindhold, der er tilpasset slutkalvenes behov, så der altid er nok foder til kalvene. Krybben har derudover en høj forkant, som forhindrer, at kalvene taber og spilder foder ned på fodergangen. Krybbens forkant sørger for, at foderet, som kalvene taber medens de gumler, falder tilbage i krybben. Det forbedrer foderudnyttelsen til gavn for landmandens økonomi.

Håndteringsvenlighed i højsædet

Et andet aspekt, der er vigtigt for Bent Askholm er håndteringen af krybberne. Når kalvene skal flyttes, skal de ud gennem lågen, hvor krybberne også er placeret. Han foretrækker derfor krybber, som hænger på lågen, og derfor følger med, når lågen åbnes. Havde han valgt en krybbe-model, der stod på gulvet, ville han først skulle fjerne krybberne, inden han kunne åbne lågen og flytte kalvene.

Den nye stor-krybbe i korte træk

OK nr. 1800 har et rumindhold på 180 liter og en længde på 100 cm. Med 2-3 krybber ved siden af hinanden, passende til mange kalvebokse, har man således et samlet rumindhold på mellem 360 og 540 liter. Med en vægt på kun 13 kg er krybben let at håndtere. De store rundinger kendetegner det rengøringsvenlige design.

Som alle vores plast staldprodukter er også stor-krybben fremstillet af plastmateriale og hjælpestoffer, der alle er godkendt til fødevarebrug.

Spørg efter vores nye stor-krybbe hos din lokale maskinforretning

Ønsker du flere nyheder som denne? Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.